Statut

10 16

Statut

Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym zwanym dalej GCK jest samorządową instytucją kultury upowszechniającą kulturę na rzecz środowiska gminy Dobrzyniewo Duże i działa na p...

Dalsza część...